1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9-11. | Tel.: +36(1)356-0089 | e-mail:
| Főoldal | Történetünk | Szentjeink | Életünk | Hírek | Miserend | Közösségi ház | Archívum | Urnatemető | Kapcsolat |


Kérjük, támogassa a Katolikus Egyházat adója 1%-val az útmutató
szerint. Köszönjük!

Napi evangéliumEGYH-KCP-14-P-0052


Kommunikációs partner

Mi van?
Schola - "Capella Christina" (SCH)

A Schola célja 1983-as megalakulása óta elsősorban a liturgia rendszeres zenei végzése, a zenével végzett legnemesebb közösségi Istendicséret. A Schola amatõr kórus, tagjai elkötelezett világiak, akik szabadidejük egy részét a próbákra és elõadásokra áldozzák, s ezt a rendszeres munkát ingyenes szolgálatnak tekintik.

A gyerekkorosztállyal elsõsorban egyházunk zenei „anyanyelvét”, a gregorián éneket tanítjuk meg magyar, illetve latin szöveggel, amihez a felnõttkórusban értékes többszólamú tételeket illesztünk a reneszánsztól napjainkig terjedõ korokból. Újra meg újra rácsodálkozunk arra, hogy az egyszerûbb gregorián ének megtanulása a gyerekkorban milyen könnyû, s hogy a zsoltárok nyelve e korosztály számára mennyire magától értetõdõ! Életre szóló útravalót kap az a gyerek, aki évezredes kincsünkön, a zsoltárokon keresztül tanul meg imádkozni!

Szolgálatunk rendje szerint a kiskórus minden vasárnap a 9 órás diákmisén, a középiskolásokat is befogadó nagykórus pedig havonta egyszer, a 10:30-as szentmisén, valamint a nagyobb ünnepeken énekel. A Nagyhét liturgikus életünk súlypontja: a teljes kórus évek óta minden szertartáson ott van.

Közösségi életünket a liturgia rendszeres végzésén kívül további programok színesítik: farsang, hangversenyek, egyéb összejövetelek, nyári tábor, felnõttek lelkigyakorlata, illetve zarándokútja. Mindezek összekovácsolják a tagokat, és egész évben töltekezni lehet belõlük.

Nyitott: Szeretettel várunk új tagokat közösségeinkbe: a kiskórusba gyerekeket 4 évestõl 10-14 évesig, a felnõttkórusba pedig középiskolásokat, fiatalokat és az idõsebb korosztályt. Felvételi nincs, egyetlen feltétel az elkötelezõdés, a közösséghez tartozás vágya és szándéka.

Felelõs: Tõkés Tünde kórusvezetõ karnagy

Péntek 18:00-19:00 (gyerekkar), péntek 19:00-21:00 (ifi- és felnõttkórus) a plébánián a földszinti hittanteremben.


> Közösségek
Impresszum