1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9-11. | Tel.: +36(1)356-0089 | e-mail:
| Főoldal | Történetünk | Szentjeink | Életünk | Hírek | Miserend | Közösségi ház | Archívum | Urnatemető | Kapcsolat |


Kérjük, támogassa a Katolikus Egyházat adója 1%-val az útmutató
szerint. Köszönjük!

Napi evangéliumEGYH-KCP-14-P-0052


Kommunikációs partner

Mi van?

Lelkipásztori szolgálat


 • Dr. Pákozdi István - plébános

     Dr. Pákozdi István plébános 2020. augusztus 1-jétől látja el szolgálatát egyházközségünkben. Buzgó katolikus, fővárosi polgári családból származik, szüleivel itt lakott a kerületben a Tartsay Vilmos utcában. Szegényen éltek, de becsületesen. Szülein keresztül korán megismerte a keresztény értékeket. Nem szégyelli: gyermekként oltárt állított, misézett a szoba egyik sarkában.
     A papi hivatását a közeli - akkor még állott - Csörsz utcai kápolnában kapta (egy '56-os elűzött pap, Abai Imre által), ezzel a döntésével iratkozott be a bp-i Piarista Gimnáziumba, ahol 1973-ban érettségizett. Az Esztergomi Papnevelő Intézetben tanult, 1978-ban (a budapesti Városmajori templomban) szentelte áldozópappá Lékai László bíboros.
  „Állomáshelyei”: újmisés papként Balassagyarmatra került a Szalézi Lelkészségre káplánnak, majd váratlanul Rómába küldték, hogy ott magasabb szinten fejezze be a teológiai tanulmányait. 1982-ben a Pápai Lateráni Egyetemen doktorátust szerzett.
     Esztergomban a teológusok fegyelmi, tanulmányi elöljárója lett, prefektus. Egy évtizedes nem könnyű szolgálat után Paskai László bíboros úr nevezte ki a bp-i Egyetemi Lelkészségre, mint egyetemi lelkészt, illetve a Magyar Katolikus Püspöki Kar televizió-referensét a katolikus egyházi televíziós műsorok élére. Időközben szentszéki bíró lett és rá hárult a MKPK Ifjúsági Bizottsága titkári feladata is, Balás Béla ifjúságért felelős püspök mellett, 2003. nyaráig. Ekkor a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán kapott tanszékvezetői kinevezést (lelkipásztori tanszék), ahol liturgikát tanított. 2007-től tagja volt 2009-ig a Magyar Akkreditációs Bizottságnak (MAB).
     Korábban volt egy budapesti kis olasz csoportja, akiknek hetenként szentmisét mondott, de ezt időközben egy olasz származású kapucinus atya vette át tőle. 2010. június 1-től felelős szerkesztője a Praeconia liturgikus szakfolyóiratnak. Még esztergomi prefektus korában érseki tanácsos, a főegyházmegyei zsinat egyik szekció vezetőjeként pedig pápai kápláni kitüntetést kapott.
  A Magyar Köztársasági Elnöktől 2013. március 15-én a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át, 2014. március 15-én pedig a XI. ker. Önkormányzatának „Pro Comunitate Újbuda” kitüntetését.
  2020. őszétől a PPKE Hittudományi Karán óraadó tanár.

Impresszum