1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9-11. | Tel.: 356-0089 | Fax: 356-0089/32 | e-mail:
| Főoldal | Történetünk | Szentjeink | Életünk | Hírek | Iroda | Miserend | AR(T)hívum | Urnatemető | Kapcsolat |


Ha támogatni szeretné a Katolikus Egyházat, adója 1%-val: ITT
találja hozzá az útmutatást. Köszönjük!


Mi van?


Közösségi házunk lesz!


Tizenhat évvel ezelőtt váratlan lehetõség nyílt meg egyházközségünk elõtt. Rövid idõ alatt kellett dönteni mind a plébánia vezetõinek, mind a híveknek arról, hogy megpróbáljuk-e visszaszerezni azt, ami évtizedek óta elérhetetlennek tûnt, egykori ingatlanunkat és az õseink által elkezdett templom alapfalait. A hívek gyors és nagylelkû adományai, az egyházmegye kamatmentes kölcsöne, sokak odaadó munkája és kitartó imádsága meghozta eredményét: visszavásároltuk a telket, az elkészült egykori altemplomot. Ráadásként kaptunk hozzá egy lepusztult diszkó épületet. De kanyarodjunk egy kicsit vissza a kezdetekhez!

Az 1930-as években folyamatosan benépesülõ hegyvidék hívõ közösségének létszáma új plébánia alapítását és templom építését tette szükségessé. Ideiglenes jelleggel 1934-ben épült - a késõbb közösségi háznak szánt - mai templom, majd ezt követte a plébániaépület. 1938-ban vitéz Irsy László építész tervet készített egy grandiózus templom építésére. A munkálatok

1941-ben nagy lendülettel kezdõdtek, de 1943-ban a háború miatt azokat kényszerûen fel kellett függeszteni. Ez idõ alatt elkészült az altemplom és a teljes alapozás. A háború után államosított épületrészekre 1969-ben szolgáltatóházat (férfi- és nõi fodrászat, cukrászda) építettek. Ez a funkció egészen a 80-as évek végéig üzemelt, amikor is két ütemben mulató, illetve diszkó települt az épületbe. 1998-ban néhány nappal Apor Vilmos szobrának felavatása után a diszkó bezárt, ami a megnyitotta a már említett visszavásárlás lehetõségét.

2000-ben az eredeti altemplom kipucolása után elkészülhetett az urnatemetõ I. üteme. Az azóta eltelt 14 év alatt a 946 urnafülke több, mint fele már elkelt, de jelentõs terület áll egy késõbbi bõvítés rendelkezésére. Az urnatemetõ bevétele tette lehetõvé a vásárlási kölcsön visszafizetését is.

16 évvel ezelõtt azzal az álommal próbáltuk meg a lehetetlent, hogy elõbb vagy utóbb folytathatjuk az elõdeink által elkezdett munkát, felépíthetjük abbamaradt templomunkat. A Jóisten azonban most más helyzet elé állított minket. A meglévõ és folyamatosan romló állapotú épületek jelen formájukban nem használhatók és egyre nagyobb gondot jelentenek. Az urnatemetõ környezete csak pusztul, méltatlan helyzetet teremtve szeretteink sírjai fölött. Tovább már nem halogatható a beavatkozás, amire egy pályázati lehetõség és bíboros úrnak a vizitáció alkalmával megerõsített támogatása nyit lehetõséget. Sokszínû és növekedõ közösségi életünknek térre, terekre van szüksége. A meglévõ adottságokat végre ki tudnánk használni, és létrehozhatunk egy olyan többfunkciós közösségi teret, ami a néhány fõs kiscsoportos összejövetelektõl egy esküvõi lakodalmon át a nagyobb létszámú konferenciák megrendezését is lehetõvé teszi. Rendezhetjük az urnatemetõ külsõ környezetét, visszaadva a kegyeleti hely méltóságát.

Az urnatemetõ fölötti, a 60-as években épült íves épületrészek sem funkcionálisan, sem mûszakilag nem alkalmasak egy multifunkcionális közösségi ház befogadására. Ezeket az épületrészeket elbontjuk. Az urnatemetõ fölötti tér kitisztul, amivel láthatóan is elválaszthatjuk a szakrálist a profántól. Ez a terület kiváló helyszín egy késõbbi ütemben megvalósuló szabadtéri keresztúthoz.

A közösségi ház a megmaradó csarnoképület felújításával jön létre. Az épület tereit egybe nyitva, vagy több variációban akár négy különbözõ méretû helyiségre osztva számtalan igényt tud kielégíteni. A maximális 230 fõs létszámot kényelmesen kiszolgálják a betervezett kiegészítõ funkciók (illemhelyiség, öltözõ, teakonyha, iroda, raktár…). A korszerû, gazdaságosan üzemeltethetõ, helyiségeként szabályozható fûtési-hûtési-szellõzési rendszer mellett árnyékolás-, fény- és hangtechnika járul hozzá a minél többféle használati igény kielégítéséhez. Fontos szempont az épület és tereinek közvetlen környezet- és kertkapcsolata, ami nyári rendezvények esetén tovább javítja a használhatóságot.

Templomunk kívül-belül megújult, a plébániaépület korszerûsítése és szigetelése elkészült, megkezdõdött a kert- és környezetrendezés. Most úgy tudjuk az utolsó szégyenfoltot eltüntetni, hogy nem csak nagyon hiányzó funkciókat kapunk, hanem új lehetõségek is nyílnak közösségi életünkben. Ez vonatkozik a közös munka összefogó erejére és a megvalósítással megnyíló távlatokra egyaránt.

Apor Vilmos püspök kinyújtott keze 1998-ban megálljt parancsolt, ma cselekvésre bíztat, és reményeink szerint már a közeljövõben áldást adhat egy méltó kegyeleti helyre és közösségi életünk új színtereire.

/Müller Ferenc/Impresszum