1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9-11. | Tel.: +36(1)356-0089 | e-mail:
| Főoldal | Történetünk | Szentjeink | Életünk | Hírek | Miserend | Közösségi ház | Archívum | Urnatemető | Kapcsolat |


Kérjük, támogassa a Katolikus Egyházat adója 1%-val az útmutató
szerint. Köszönjük!

Mi van? 

Plébániánk hirdetései

Évközi 3. vasárnap           2021. január 24.

1. Folytatódnak a plébánia heti bibliaórái, jelenleg a járványveszély miatt csak
    a hanganyag tölthető le a honlapunkról.

2. Hálásan köszönjük a már az év elején átutalt egyházi hozzájárulásokat,
    amelyek megkönnyítik a plébánia mindennapi életét!        Online Bibliaóra
A kihirdett veszélyhelyzetre való tekintettel a keddi bibliaórák felvételről lesznek elérhetőek.
A "Meghallgatom..." szóra kattintva érhető el, és indítható el egy-egy Bibliaóra hanganyaga.

 • Bibliaóra - december 15. kedd         Megnézem...
 • Bibliaóra - január   12. kedd         Meghallgatom...
 • Bibliaóra - január   19. kedd         Meghallgatom...

 •         Punctum saliens (sarokpont)
  Gimnazistáink, egyetemistáink alkalmai számtalan sarkalatos kérdés megvitatására adnak lehetőséget. A Punctum saliens a plébánia fiataljai előtt nyitott heti rendszerességű esti beszélgetések - felnőtt hittan - helye.

  Időpont: minden héten (szorgalmi időszakban) hétfő, 18:00, plébániai hittanterem.
           Témái a Punctum saliens oldalán olvashatóak.             A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

  Érdekli a teológia, akar még tanulni?
    Ajánljuk az Erzsébet híd pesti hídfőjénél lévő Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolát, ahol igen sok világi keresztény tanul sokféle képzésben és továbbképzésben.
  A lehetőségekről tájlékozódjon a sapientia.hu veboldalon, vagy keresse bizalommal a Főiskola Tanulmányi osztályát:
  tanulmanyi.osztaly(kukac)sapiesntia.hu címen (tel.: 486-4484).
  A TO vezetője plébániánk híve: Hernádyné Szemere Rita.


             A non tu Solus kezdeményezésről

  Rólunk:
     Keresztény értékrendű kis vállalkozás vagyunk. Keresünk fiatal nyugdíjas, vagy munkájuk mellett szabad idővel rendelkező hölgyeket, akik méltó díjazásért akár napi, akár heti rendszerességgel vállalnák idős, beteg emberek ápolását, gondozását.
     Várjuk akár nyugdíjas ápolók jelentkezését, akik hivatásuknak tekintették a betegekhez való szerető odafordulást, és ezt még néhány órában szívesen gyakorolnák, illetve olyan hölgyeket (urakat), akik úgy érzik, hogy akár apróbb háztartási munkákban, bevásárlásban, betegágy melletti kisebb feladatok elvégzésében segítői lennének a betegeik ápolásában megfáradt családtagoknak.
  Információk: 06-30-722-54-52, vagy
  meszleny.eszter[kukac]nontusolus.hu, udvaros.vera[kukac]nontusolus.hu

  Részletek, további információk elérhetők a kezdeményezés oldalán: Non tu solus


              Szilveszteri beszámoló 2020   


      Az év végi összesítés, beszámoló nem hideg, rideg statisztikai adatok felsorolása, hanem annak összegzése, hitünk megélése miféle összetevőkből, külső és belső adottságokból áll/állt össze, amelyek az evangélium hirdetése, a szentségek kiszolgáltatása és a közösség élete szempontjából jelentősek.
      Az új plébános megérkezése előtt a plébániai közösség legnagyobb öröme a közösségi ház elkészülte volt, amelynek használatbavételi engedélye is megérkezett. Sajnos az év sorára tervezett sokféle esemény, tábor, zarándoklat a járvány miatt elmaradt (a szkóla-tábor azonban Péliföldszentkereszten a hagyományoknak megfelelően sikerrel zajlott). A váratlanul kitört pandémia és a templomok bezárása tavaszi idején megindult a szentmisék online közvetítése a plébánia honlapján, ami azután állandósult a vasárnap 11.00 órai szentmisére vonatkozóan. A járvány idején több tervezett programunk megtartása lehetetlenné vált: a Márton-napi kis zarándoklat a Bürök utcában lévő kápolnánkhoz és a szentkúti zarándoklat, de szentmiséink (nagy látogatottsággal) zajlanak, adventi triduumot tartottunk és bibliaóráink hanganyaga a honlapunkon meghallgatható. A gyermekek pásztorjátéka (amit nagy gonddal a Szent Kalkuttai Teréz anya ministránskollégium állított össze) szintén ugyanott elérhető.
      Jelentős lépés a liturgia terén a (felnőtt) lektorok és az áldoztatók csoportjának létrejötte – Bartal Péter áldozatos apostolkodása eredményeként – (emlékezetes marad Krisztus Király ünnepén a 12 lelkipásztori munkatárs megáldása, és megbízásának átadása). Templomunk szentélyének rendezése a liturgia kívánalmainak megfelelően történt. A lecsökkent számú szentmiséknek a közösségi házban való közvetítése és az ottani szentáldozás lehetősége megnövelte a szűkös templomi teret, így lehetőséget adott a távolságtartás betartására is.
      A hitoktatás 7 buzgó, elkötelezett és rátermett világi hitoktatónkon keresztül zajlik a hozzánk tartozó iskolákban – ezúton is köszönet mondunk nekik! Két elsőáldozást tarthattunk (összesen több mint 60 gyermek részvételével), 22 fiatalt bérmálhattunk meg és egy felnőtt keresztelésünk volt.
      Képviselőtestületünk „karcsúsodott”. Megköszönjük a 70 év felettiek eddigi közreműködését, különösképpen is Béres György elnök úr figyelmes, szorgalmas és hűséges szolgálatát! Új világi elnököt a járványveszély elmúltával tartandó első ülésen választunk majd. Név szerint köszönjük Péch Antal precíz irodai szolgálatát (templomatyaként továbbra is köztünk marad); Cziglina Edit irodavezetőnk kimondhatatlanul pontos, ügybuzgó és rátermett munkáját, valamint Hipszky Mária könyvelőnk háttérmunkáját.
      Plébániánk Karitász-csoportja változatlan munkabírással és szorgalommal tevékenykedett: az idősek otthonában 3 munkatárs látogatja és támogatja a rászoruló időseket; szociális segélyt osztunk és gyógyszertámogatást adunk több rászoruló szegénynek. Köszönet a csoport vezetőjének, Molnár Zsuzsának áldozatos szerevező és lebonyolító munkájáért valamint munkatársnői segítségéért is! A jövő évben a plébániai Karitászunk számára egy előre meghirdetett vasárnapi gyűjtéssel szeretnénk segítséget nyújtani.
      Az ún. szentség-kiszolgáltatási statisztika: 15 keresztelés volt az év során, 8 esküvő (olyan párok, akik ide tartoztak a közösségünkhöz), 108 temetés és 20 ezer szentáldozás. 20 állandó idős beteget keresünk fel minden hónap elején az Eucharisztiával.
  Közös betegek szentsége felvételt tervezünk Nagyböjt 5. vasárnapján (március 21-én) a 11.00 órai szentmise keretében.

      Az anyagiak: hálásan köszönjük az egyházközségi hozzájárulás (egyházi adó) eljuttatását akár banki átutalás formájában (amiket név szerint nem tudunk megköszönni), akár sárga csekken, akár készpénzben történt. A tavaszi felhívás nyomán igen sokan adakoztak. Ne felejtsük el: az Egyház 5. parancsa értelmében a keresők jövedelmük legalább az 1%-ával támogassák a helyi plébánia életét!
      Köszönet illeti a plébánia életét segítő „szoros értelemben vett” 12 munkatársunk hűségét: Egri László diakónusunk, sekrestyéseink, kántoraink, kórusvezetőink, virágdíszítőink, takarítónk, gondnokaink tartoznak ezek közé! Külön is kiemelem a plébánia honlapjának frissítőjét és kezelőjét, Seidl Tibor urat, aki aprólékos és figyelmes munkájával segíti hétről hétre ezt az újfajta kommunikációt!

      Ferenc pápa meghirdette a Szent József-évet, és márciustól indul a Család szentéve. Mindkettőbe szeretnénk aktívan bekapcsolódni.

      Kérések a hívek felé: szentmiséink lassan-lassan „tematikus misékké” válnak. A vasárnap korareggeli a „háziasszonyok” miséje, 9.00 órakor a gyermekeket és szüleiket várjuk (ez rövid mise, a közösségi házban is követhető, kifejezetten a gyermekek befogadóképességét célozza meg), a 11.00 órai a „nagymise”, szintén követhető a közösségi házban. A 18.00 órai a gitáros, ifjúsági mise.
  Ez már esti órában van: az a tapasztalat, hogy az erre a szentmisére hozott kis gyermekek nyűgösek, hancúroznak – mondjuk ki nyíltan: zavarják 150-200 felnőtt áhítatát, mert már fáradtak, lassan ágyban lenne a helyük…
  Kérjük, a kisgyerekesek jöjjenek inkább a délelőtti gyermekmisére! Szüleik pár évig gyermekeik javára mondjanak le az esti mise élményéről és biztosítsák kicsinyeiknek a korukhoz alkalmazkodó szentmisék lehetőségét!
      Többen megkérdezték tőlem: „hogy érzem magam?” A válaszom: „köszönöm, jól!” Egyetlen ügyem, célom van: a hívek java, üdve, szolgálata. Ezt sokan észrevették már és értékelik is: hálás köszönet azoknak, akik számtalan formában fejezték ki az első hónapokban örömüket, megelégedettségüket. De hála a kritikus hangokért is, mert ezek segítenek még jobban csinálni…

      A plébánia egész közösségének, munkatársaimnak, a hívő családoknak, az idősebbeknek, a ministránsoknak – mindenkinek örömteli, áldott, egészséges újesztendőt kívánok!

  Budapest, Felsőkrisztinaváros, 2020. december 31-én

          Pákozdi István, plébános              RÉSZLET FERENC PÁPA BÉKE-VILÁGNAPI ÜZENETÉBŐL   


  1.     Az újév hajnalán szívből szeretném köszönteni az állam- és kormányfőket, a nemzetközi szervezetek vezetőit, a különböző vallások szellemi vezetőit és híveit, valamint minden jóakaratú embert. A legjobbakat kívánom mindenkinek, hogy ez az esztendő az emberiség családját az egyes emberek, közösségek, nemzetek és országok közötti testvériség, igazságosság és békesség útján vezesse. (…) Szomorúan állapítom meg, hogy a szeretet és a szolidaritás számtalan tanúságtétele mellett sajnos a nacionalizmus, a rasszizmus és az idegengyűlölet számos formájának, s ugyanígy a háborúknak és konfliktusoknak a felerősödését is tapasztalhattuk, amelyek halált és pusztulást hoznak. Ezek és más események, amelyek az emberiség útját jellemezték az elmúlt évben, megtanítanak minket arra, hogy milyen fontos törődnünk egymással és a teremtéssel egy testvéribb társadalom felépítése érdekében. Ezért választottam az idei üzenet címének azt, hogy A gondoskodás kultúrája mint a béke útja. A gondoskodás kultúrájáról van szó, ami a korunkban olyannyira elterjedt közöny, pazarlás és konfliktusok kultúrájának leküzdését jelenti.
      Számos vallási hagyományban található leírás az ember eredetéről és a Teremtővel, a természettel, valamint embertásaival való kapcsolatáról. A Bibliában a Teremtés könyve kezdettől fogva feltárja a gondoskodás vagy a védelem fontosságát Istennek az emberiségre vonatkozó tervében (…) Ez egyrészt jelenti a föld termelékennyé tételét, másrészt azt, hogy védje és őrizze meg a földnek azt a képességét, hogy táplálja az életet. A „művelni” és a „gondozni” igék leírják Ádám kapcsolatát kertbéli otthonával, de jelzik azt a bizalmat is, amelyet Isten Ádám irányában tanúsított azzal, hogy az egész teremtés urává és őrzőjévé tette.

      (…) A teremtés megóvása a sabbath, a szombatnap intézményének az alapja, amelynek célja az istentisztelet szabályozása mellett a társadalmi rend helyreállítása és a szegényekre fordított figyelem volt (vö. Ter 1,1-3; Lev 25,4). A jubileumi év minden hetedik, szombatévi ünneplése békét hozott a földnek, a rabszolgáknak és az eladósodottaknak. Ebben a kegyelmi évben gondoskodtak a leginkább szükséget szenvedőkről, új életesélyt ajánlva nekik, hogy „ne legyen szegény néped körében” (vö. MTörv 15,4).
      (…) Jézus élete és szolgálata az Atya emberiség iránti szeretete kinyilatkoztatásának csúcspontját jelenti (Jn 3,16).     (…) Ő az irgalmas szamaritánus, aki lehajol, hogy segítsen a sebesültön, bekötözi sebeit és gondját viseli (vö. Lk 10,30-37). Küldetésének végén Jézus végső bizonyítékát adta irántunk való szeretetének, amikor feláldozta magát a kereszten, hogy megszabadítson a bűn és a halál rabszolgaságától. Így élete ajándékával és áldozatával megnyitotta előttünk a szeretet útját, és mindannyiunknak ezt tanítja: „Kövess engem; menj és tégy te is hasonlóképpen” (vö. Lk 10,37).

      Az irgalmasság testi és lelki cselekedetei alkották az Ősegyház szeretetszolgálatának magját. Az első keresztények megosztották egymással azt, amijük volt, hogy ne legyen köztük senki szűkölködő (vö. ApCsel 4,34-35), és arra törekedtek, hogy közösségüket befogadó otthonná tegyék, ami nyitva áll minden emberi élethelyzet előtt, és kész arra, hogy a leggyengébbeknek gondját viselje. (…) „A történelem számtalan példája tanúskodik az irgalmasság számos cselekedetéről […] az emberi szükség enyhítésére számos intézmény jött létre: kórházak, szegényházak, árvaházak, lelencházak, szálláshelyek az utazók számára ...”

      (…) A társadalmi, politikai és gazdasági élet minden részlete akkor éri el a beteljesedését, ha a közjó szolgálatába áll, más szavakkal a közjó „azon társadalmi életfeltételek összessége, melyek mind a csoportoknak, mind az egyes tagoknak lehetővé teszik, hogy teljesebben és könnyebben elérjék tökéletességüket.” Következésképpen terveinknek és törekvéseinknek mindig szem előtt kell tartaniuk az egész emberi családra gyakorolt hatást, és figyelembe kell venniük a jelen és a jövendő generációkra gyakorolt következményeket. A (…) járvány megmutatta nekünk, hogy ez mennyire igaz és időszerű, mellyel szembesülve „ráébredtünk, hogy mindannyian ugyanabban a bárkában vagyunk, mind törékenyek és irányt vesztettek, ugyanakkor mégis fontosak és szükségesek vagyunk, mindannyian arra nyertünk meghívást, hogy evezzünk együtt” mert „senki sem menekülhet meg egyedül, önmagában”, és egyetlen elszigetelt nemzetállam sem képes a közjót saját lakossága számára biztosítani. A szolidaritás konkrét formában fejezi ki embertársaink iránti szeretetünket, amely nem valami homályos érzés, hanem „eltökélt akarat a közjó szolgálatára, állandó gondoskodás róla, azaz mindenkiről külön-külön és összességében, mert mindnyájan felelősek vagyunk egymásért.”
      (…) Egy olyan időszakban, amelyet a selejtezés kultúrája, és amelyet mind a népeken belüli, mind pedig a nemzetek között egyre növekvő egyenlőtlenségek jellemeznek, arra kérem a kormányok, a nemzetközi szervezetek, a gazdasági, az üzleti, a tudományos élet, a kommunikáció és az oktatási intézmények vezetőit, hogy vegyék kezükbe iránytűként ezeket az elveket, hogy a globalizáció folyamata egy közös irányt, „egy valóban emberi irányt” mutasson. (…) Arra bátorítok mindenkit, hogy ennek az iránytűnek a segítségével a számos társadalmi egyenlőtlenség leküzdése céljából a gondoskodás kultúrájának prófétai tanújává váljon. Ez csak a nők széles körű és hatékony részvételével valósulhat meg, akik a családban, valamint minden társadalmi, politikai és intézményi szférában főszerepet játszanak.

      (…) Mennyi erőforrást áldoznak fegyverekre, különösen nukleáris fegyverekre, erőforrásokat, amelyeket fel lehetne használni olyan fontosabb célokra, mint a biztonság, a béke és az átfogó emberi fejlődés előmozdítása, a szegénység elleni küzdelem és az egészségbiztosítás megvalósítása.

      (…) A gondoskodás kultúrájának előmozdítása nevelési folyamatot kíván meg. A társadalmi alapelvek „iránytűje” az egymással összefüggő területeken e célból is megbízható eszköznek bizonyulhat. (…) A gondoskodásra való nevelés a családban, a társadalom természetes és alapvető sejtjében kezdődik, ahol megtanuljuk, hogyan kell egymással kapcsolatban és a kölcsönös tisztelet szellemében élni. (…) A családdal együttműködve az iskolák és az egyetemek - s hasonlóképpen bizonyos szempontból a társadalmi kommunikáció is - felelősek az oktatásért. Egy olyan értékrend továbbadására vannak meghívva, amely minden emberi személy, minden nyelvi, etnikai és vallási közösség és nép méltóságának, valamint az ebből fakadó alapvető jogoknak az elismerésén alapul. (…)

      Ebben az időben, amikor az emberiség bárkája, amelyet a válság vihara dobál, nehezen halad egy nyugodtabb és békésebb horizont felé, az emberi méltóság „hajókormánya” és az alapvető társadalmi elvek „iránytűje” lehetővé teszi számunkra, hogy egy biztos és közös irányba hajózzunk. Keresztényként mindig a Szűzanyára, a Tenger Csillagára és a Remény Édesanyjára tekintsünk. Dolgozzunk együtt a szeretet és a béke, a testvériség és a szolidaritás, a kölcsönös támogatás és elfogadás új horizontjának elérése érdekében. Soha ne engedjünk annak a kísértésnek, hogy a többi emberrel, különösen a legkiszolgáltatottabbakkal szemben közönyösek legyünk, ne szokjunk hozzá ahhoz, hogy elfordítjuk tekintetünket, ehelyett mindennap törekedjünk konkrét és gyakorlati módon „a testvérekkel való közösség létrehozására, akik elfogadják egymást és törődnek egymással.”

  Vatikán, 2020. december 8.

  Ferenc
          Aktuális és kiemelt hírek

          Feliratkozás a Terefere levlistára
  A Terefere levelező lista azzal a céllal jött létre, hogy fórumot biztosítson a gyors információ és vélemény cserének. A feliratkozás a címre küldött e-maillel történik, melynek tárgy (subject) mezőjében a "subscribe" szót kell megadni.
  A levelezőlistára feliratkozottak hetente e-mailben megkapják a plébániai hirdetéseket is.


  > Szentmisék rendje
  > Kapcsolat
  Impresszum