1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9-11. | Tel.: 356-0089 | Fax: 356-0089/32 | e-mail:
| Főoldal | Történetünk | Szentjeink | Életünk | Hírek | Iroda | Miserend | AR(T)hívum | Urnatemetõ | Kapcsolat |


Ha támogatni szeretné a Katolikus Egyházat, adója 1%-val: ITT
találja hozzá az útmutatást. Köszönjük!

Mi van?
Életünk

Egy plébánia élete nagyon sokrétû. Itt van pár dolog összeszedve belõle:

  • Beszámolók
    Írások, publikációk a plébániával kapcsolatosan.

Van ám itt élet! :)

"A hívők biztosak abban, hogy önmagában véve egészen megegyezik Isten szándékával az egyéni és közösségi tevékenység, vagyis az a hatalmas erõfeszítés, amelyet az emberiség a történelme folyamán életkörülményei javítására tesz. (...) A keresztények tehát nem gondolják azt, hogy az emberek leleményességébõl és erejébõl született alkotások szembenállnak Isten hatalmával, vagy azt, hogy az eszes teremtmény mintegy vetélytársa a Teremtõnek. Éppen ellenkezõleg, meggyõzõdésük, hogy az emberiség sikere Isten nagyságát mutatja, és az õ titokzatos elgondolásainak gyümölcse.
Minél nagyobbra nõ azonban az ember hatalma, annál szélesebb körre terjed ki az egyének és a közösségek felelõssége.
Kitûnik mindebbõl, hogy a krisztusi üzenet nem vonja el az embereket a világ építésétõl, nem teszi õket közönyösekké sorstársaik iránt, éppen ellenkezõleg: még szigorúbban kötelezi õket, hogy a világ javán munkálkodjanak. "
(GS 33;34)

>Az egyházközség története
>Galéria
>AR(T)hivum
Impresszum